Over ons

Public Food houdt zich als organisatie bezig met voedsel als publiek vraagstuk. Er wordt vaak gezegd dat eten verbindt, maar ook het omgekeerde is waar. Wat we eten en hoe we eten legt ongelijkheden in de samenleving bloot. Gezondheidsverschillen tussen groepen mensen nemen toe. Overgewicht en obesitas komen vaker voor in gemarginaliseerde buurten. Ongezond en bewerkt voedsel is goedkoop, terwijl vers en gezond voedsel duurder is en daarmee dus minder toegankelijk. Eten is voedzaam én ziekmakend, en beide uitersten worden gebruikt als verdienmodel. Daar ligt de kern van de problematiek. En tegelijkertijd is dat precies de olifant in de kamer.

Wil je onze missie steunen? Dat kan met een donatie. Maak een bedrag over naar bankrekeningnummer NL83TRIO0320634760 t.n.v. Stichting Public Food

Public Food is een stichting.

Raad van Toezicht

Meredith Overman
Femke Mosch
Shivant Jhagroe

Team

Floris Visser (directeur)
Esther Matze (ontwikkeling en exploitatie Volkskantine)
Mathijs Huis in t Veld (zakelijk leider a.i.)

Waarom Public Food?

Anders dan andere sectoren met een algemeen belang is het voedselsysteem vrijwel volledig geprivatiseerd en gecommodificeerd. Agrofood bedrijven worden gedreven door winstmaximalisatie. Het probleem daarbij is dat winstmaximalisatie niet leidt tot eerlijke toegang tot basisbehoeftes, de volksgezondheid niet gaat verbeteren, de klimaatcrisis niet gaat oplossen, en structurele ongelijkheden niet gaat terugdringen. Integendeel. 

Dus in plaats van het te hebben over obesitas, biodiversiteitsverlies en boze burgers alsof het opzichzelfstaande dossiers zijn, moeten we de gemeenschappelijke oorzaak zoeken in de ontwrichtende verhouding tussen private en publieke belangen. Een rechtvaardige én effectieve voedseltransitie is daarom in de eerste plaats een belangentransitie. En die begint bij een andere verhouding tussen de partijen in het systeem: overheid, burger en markt. Dat betekent enerzijds het beteugelen van het op winstmaximalisatie gerichte commerciële voedselsysteem, anderzijds dat we een nieuwe publieke voedselsector moeten optuigen waarin het algemeen belang van eters en aarde voorop staat. Zodat het niet langer mogelijk is voor private partijen om eenzijdig waarde aan de markt te onttrekken en risico’s af te wentelen op milieu en maatschappij, maar dat waarde gelijk wordt verdeeld en blijft circuleren binnen de samenleving. 

Die strijd is omvangrijk en complex, maar spreekt tegelijkertijd tot de verbeelding. Public Food heeft de ambitie om in Nederland dé organisatie te zijn die dit pleidooi van het papier kan tillen en kan vertalen naar de praktijk. Daarin zijn we zowel een denktank die sociaal-maatschappelijk gedachtegoed verscherpt, als een projectbureau dat concepten ontwikkelt en testbaar en tastbaar maakt.